Logo
Contact Information

Contact Information

Faculty & Staff E-mail Mobile Phone Office No.
Xinbing Wang xwang8@sjtu.edu.cn 159-2194-5751 1-439 SEIEE Building
Bing Li binglisjtu@sjtu.edu.cn 159-2147-8342 1412 School of Software
Hongfei Fu fuhf@cs.sjtu.edu.cn 138-1841-9913 1408-1 School of Software
Shuo Shao shuoshao@sjtu.edu.cn 137-7031-9918 1406-2 School of Software
Quanshi Zhang zqs1022@sjtu.edu.cn 178-2132-4478 1102-1 School of Software
Yuye Ling yuye.ling@sjtu.edu.cn 138-1687-2268 1106-2 School of Software
Qinxiang Cao caoqinxiang@sjtu.edu.cn 153-1149-2409 1110-2 School of Software
Liyao Xiang xiangliyao08@sjtu.edu.cn 198-0210-3286 1106-1 School of Software
Bo Jiang bjiang@sjtu.edu.cn 181-2349-9941 1102-2 School of Software
Jingwen Leng leng-jw@sjtu.edu.cn 186-2180-7005 1410-1 School of Software
Huan Long longhuan@sjtu.edu.cn 139-1630-0669 1402-1 School of Software
Weinan Zhang wnzhang@sjtu.edu.cn 159-0063-8597 1406-1 School of Software
Chihao Zhang chihao@cs.sjtu.edu.cn 131-6636-3564 1402-2 School of Software
Fan Cheng chengfan@sjtu.edu.cn 138-1600-5467 1408-2 School of Software
Haiming Jin jinhaiming@sjtu.edu.cn 186-2118-6674 1108-2 School of Software
Nana Liu Coronocephalus@gmail.com 131-6258-9165 1108-1 School of Software
Jing Zhang zhangjingjhc@sjtu.edu.cn 150-0177-0663 1412 School of Software
Liwen Zhang liwenzhang@sjtu.edu.cn 188-5609-0214 1412 School of Software